Wpisz ile rolet o tym samym wymiarze ma mieć łańcuszek po prawej lub lewej stronie rolety wpisując w odpowiednie rubryki ilość, ilość zostanie zsumowana .