Wpisz ilość żaluzji o tym samym wymiarze, po której stronie mają mieć łańcuszek.