Szerokość plisy dachowej - podajemy od krawędzi (tak jak na rysunku) do drugiej krawędzi. Pamiętaj aby pomiar był dokładny co do mm ! Plisa będzie funkcjonować w świetle okna.

Wysokość plisy dachowej - mierzymy od górnej krawędzi okna do dolnej krawędzi okna.

Rysunki pomocnicze :