Film pomiarowy wyżej
 


Ważne informacje
  • tkanina roletowa porusza się w przestrzeni pomiędzy listwami przyszybowymi, jest węższa i jest dopasowana według wpisanych w formularzu wartości szerokości A i B
  • prowadnice boczne zmniejszają światło okna po ok. 0,5 cm z każdej ze stron
  • każde szklenie wymaga zainstalowania oddzielnej rolety tj. np. okno balkonowe przedzielone poprzeczką – 2 rolety
  • dla prawidłowego funkcjonowania rolety wysokość samej listwy przyszybowej powinna wynosić 1,6-1,8 cm (dotyczy to głównie okien z 3-szybami)
  • punkt pomiarowy, do listwy przyszybowej - nie do uszczelki
 
Poniżej trzy rodzaje listew przy szybowych i punkty pomiarowe